Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2008–2009

Dette dokument

  • Innst. 122 S (2009–2010)
  • Kildedok: Meld. St. 4 (2009–2010)
  • Dato: 15.12.2009
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 12

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 15. desember 2009

Anders Anundsen

Marit Nybakk

leder

ordfører