Levering av ambulansetjenester

Dokument 3:12 (2008-2009), Innst. 73 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2009 Innst. 73 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet rapport fra Riksrevisjonen om brudd på anskaffelsesregelverket i forbindelse med anskaffelsen av ambulansetjenester i Helse Midt-Norge. Rapporten påpeker alvorlige brudd på regelverket. I innstillingen fra kontroll- og konstitusjonskomiteen heter det bl.a. at komiteen ser alvorlig på de mange bruddene som er avdekket, særlig i lys av anskaffelsens økonomiske omfang. Komiteen fremhever at det er viktig at det gjennomføres troverdige anbudsprosesser og at tilbydere kan være trygge på at de blir behandlet likt og i tråd med gjeldende regelverk.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2009

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2009