Representantforslag fra stortingsrepresentantene Jenny Klinge, Marit Arnstad, Geir Pollestad, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen, Trygve Slagsvold Vedum, Liv Signe Navarsete, Ivar Odnes, Janne Sjelmo Nordås og Heidi Greni om kvalitet og innhold ved lensmannskontorene etter gjennomføringen av politireformen

Til Stortinget
18. januar 2017

Jenny Klinge

Marit Arnstad

Geir Pollestad

Kjersti Toppe

Per Olaf Lundteigen

Trygve Slagsvold Vedum

Liv Signe Navarsete

Ivar Odnes

Janne Sjelmo Nordås

Heidi Greni