Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Representantforslag om kvalitet og innhold ved lensmannskontorene etter gjennomføringen av politireformen

Dokument 8:35 S (2016-2017), Innst. 211 S (2016-2017)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Heidi Greni, Ivar Odnes, Jenny Klinge, Janne Sjelmo Nordås, Kjersti Toppe, Liv Signe Navarsete, Marit Arnstad, Per Olaf Lundteigen, Trygve Slagsvold Vedum Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 21.03.2017 Innst. 211 S (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet forslag fra representanter fra Senterpartiet om kvalitet og innhold ved lensmannskontorene etter gjennomføringen av politireformen. Stortinget vedtok med skiftende flertall fire anmodninger til regjeringen, som henholdsvis omhandlet ansattes og organisasjoners medbestemmelse ved implementering av politireformen, plan for utstedelse av våpenkort og pass, tjenestestedenes kompetanse og politikraft og klagebehandling.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.03.2017

   Behandlet i Stortinget: 23.03.2017