Stortinget - Møte torsdag den 5. desember 2019

Dato: 05.12.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

Referatsaker

Sak nr. 8 [21:26:14]

Referat

  • 1. (86) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Une Bastholm, Audun Lysbakken og Lars Haltbrekken om å beskytte Trænarevet og omkringliggende områder mot miljøskadelig oljeaktivitet (Dokument 8:22 S (2019–2020))

    Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

  • 2. (87) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Mona Fagerås, Freddy André Øvstegård, Arne Nævra og Lars Haltbrekken om utredning og innføring av turistskatt (Dokument 8:20 S (2019–2020))

  • 3. (88) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes, Arne Nævra og Lars Haltbrekken om bærekraftig turistfiske (Dokument 8:21 S (2019–2020))

    Enst.: Nr. 2 og 3 sendes næringskomiteen.

Presidenten: Dagens kart er ferdigbehandlet. Ber noen om ordet? Så synes ikke. – Møtet er hevet.