Stortinget - Møte onsdag den 19. desember 2018

Dato: 19.12.2018
President: Morten Wold

Referatsaker

Sak nr. 4 [11:03:08]

Referat

Presidenten: Det foreligger ikke noe referat. Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Presidenten vil minne om at det første møtet over nyttår blir tirsdag 8. januar kl. 10.

Da dette er det siste stortingsmøtet i 2018, vil presidenten benytte anledningen til å takke alle for den innsats som er gjort denne høsten. Presidenten vil ønske alle representantene, regjeringens medlemmer, alle ansatte, pressen og alle andre som har sitt arbeid knyttet til Stortinget, en gledelig jul og et riktig godt nytt år.

Forlanger noen ordet før møtet heves? Så synes ikke. – God jul! Møtet er hevet.