Stortinget - Møte tirsdag den 29. januar 2019 *

Dato: 29.01.2019
President: Tone Wilhelmsen Trøen

Innhold

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.51.