Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag om nedsettelse av minste forskuddsbeløp for rabatt på ferge til 1 000 kroner

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 27. november 2020

Helge Orten

Bård Hoksrud

leder

ordfører