Representantforslag om nedsettelse av minste forskuddsbeløp for rabatt på ferge til 1 000 kroner

Dette dokument

  • Representantforslag 17 S (2020–2021)
  • Fra: Åsunn Lyngedal, Kirsti Leirtrø, Ingalill Olsen, Fredric Holen Bjørdal, Ruth Grung, Øystein Langholm Hansen og Stein Erik Lauvås
  • Sidetall: 1

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Ved overgang til bruk av AutoPASS for betaling på ferge er det stilt krav fra staten om at laveste forskuddsbeløp for personbiler er 3 600 kroner. Bare ved betaling av forskuddsbeløpet gis det tilgang til rabatt på 40 prosent på betaling av fergeturen.

Som et koronakrisetiltak ble laveste forskuddsbeløp satt til 1 200 kroner, men dette ble justert tilbake til 3 600 kroner 1. juli 2020. For dem som er avhengig av ferger og som har de laveste inntektene, vil det være viktig å få tilgang til rabatt uten å binde et så stort beløp. Dette er et viktig tiltak for alle kystdistriktene, slik at alle uavhengig av økonomi kan gis tilgang til rabatt på fergeturen.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen sette ned forskuddsbeløpet for innbetaling til AutoPASS for ferge til 1 000 kroner.

9. oktober 2020

Åsunn Lyngedal

Kirsti Leirtrø

Ingalill Olsen

Fredric Holen Bjørdal

Ruth Grung

Øystein Langholm Hansen

Stein Erik Lauvås