Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om Redegjørelse av samferdselsministeren om anbudsrunden for Sørlandsbanen

Dette dokument

  • Innst. 422 S (2018–2019)
  • Kildedok:
  • Utgiver: transport- og kommunikasjonskomiteen
  • Sidetall: 11
Til Stortinget
Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 17. juni 2019

Helge Orten

Sverre Myrli

leder

ordfører