Komiteens behandling

Komiteen ba i brev av 19. desember 2018 om statsrådens vurdering av forslaget. Statsrådens svarbrev av 25. januar 2019 følger vedlagt innstillingen.

Som ledd i komiteens behandling av representantforslaget ble det 31. januar 2019 avholdt høring. Følgende deltok på høringen:

  • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

  • Hovedorganisasjonen Virke

  • Arbeidsgiverforeningen Spekter

  • NHO Luftfart

  • UNIO

  • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

  • Parat.