Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torhild Bransdal, Kjell Ingolf Ropstad, Tore Storehaug og Simon Molvær Grimstad om å styrke rettssikkerheten i asylprosessen

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 19. februar 2019

Karin Andersen

leder og ordfører