Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torhild Bransdal, Kjell Ingolf Ropstad, Tore Storehaug og Simon Molvær Grimstad om å styrke rettssikkerheten i asylprosessen

Til Stortinget
13. juni 2018

Torhild Bransdal

Kjell Ingolf Ropstad

Tore Storehaug

Simon Molvær Grimstad