Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Freddy de Ruiter, Torgeir Micaelsen, Tove Karoline Knutsen, Ruth Grung, Ingvild Kjerkol og Karin Andersen om en helhetlig plan for autisme

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 8. juni 2017

Kari Kjønaas Kjos

Ketil Kjenseth

leder

ordfører