Innstilling frå næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentantene Torgeir Knag Fylkesnes og Snorre Serigstad Valen om langsiktighet og trygghet for turistfisket

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 24. november 2016

Geir Pollestad

Ingrid Heggø

leiar

ordførar