Innstilling frå næringskomiteen om Representantforslag frå stortingsrepresentantane Magne Rommetveit, Kjell-Idar Juvik, Else-May Botten, Kari Henriksen og Gunvor Eldegard om betre sjøtryggleik for fritidsbåtfolk

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 17. november 2016

Geir Pollestad

Oskar J. Grimstad

leiar

ordførar