Innstilling fra næringskomiteen om Representantforslag fra stortingsrepresentant Rasmus Hansson om tiltak for å innfri Stortingets mål om minst 15 pst. økologisk forbruk og jordbruksareal innen 2020

Til Stortinget
Oslo, i næringskomiteen, den 10. november 2016

Geir Pollestad

Else-May Botten

leder

ordfører