Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Svalbardbudsjettet 2017

Dette dokument

  • Innst. 17 S (2016–2017)
  • Kildedok: Prop. 1 S (2016–2017)
  • Dato: 13.12.2016
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 6
Til Stortinget
Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 13. desember 2016

Anniken Huitfeldt

Regina Alexandrova

leder

ordfører