Innstilling frå transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag frå stortingsrepresentantane Hans Fredrik Grøvan, Olaug V. Bollestad, Geir S. Toskedal og Kjell Ingolf Ropstad om alkolås

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i transport- og kommunikasjonskomiteen, den 26. mai 2015

Linda C. Hofstad Helleland

Torill Eidsheim

leiar

ordførar