Innstilling fra justiskomiteen om endringar i sjøloven (reglar om passasjeransvar, m.a. gjennomføring av forordning (EF) nr. 392/2009)

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 5. mars 2013

Per Sandberg

Åse Michaelsen

leder

ordfører