Innstilling fra næringskomiteen om Jordbruksoppgjøret 2012 – endringer i statsbudsjettet for 2012 m.m.

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 11. juni 2012

Terje Aasland

Arne L. Haugen

leder

ordfører