6.13.1 Post 70 Holocaustsenteret

6.13.1.1 Sammendrag

Det foreslås å øke bevilgningen til Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (Holocaustsenteret) med 2 mill. kroner. Senteret har som formål å bekjempe antisemittistiske holdninger og fordommer mot minoriteter. Bakgrunnen for bevilgningsøkningen er at høy husleie og høye driftskostnader knyttet til senterets bygg gjør det vanskelig å finansiere løpende personal-, formidlings-, og utstillingskostnader.

6.13.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.

6.13.2 Post 72 Stiftelsen Arkivet

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til at nettstedet «neveragain.no» ble lagt ned 3. juli 2009, på grunn av regjeringens manglende bevilgninger. Dette medlem mener regjeringen på den måten ikke erkjenner et statlig ansvar for opprettholdelse av Norges eneste kanal for publisering av rettighetsbeskyttet film på nett til gratis bruk i historieformidling. Dette medlem ser at arbeidet med å ivareta og tilgjengeliggjøre historien for å hindre gjentagelse er en viktig oppgave for vår nasjon. Dette medlem foreslår å bevilge 1 mill. kroner til samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Arkivet og Never again.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

255

Tilskudd til freds- og menneskerettssentre mv.

72

Stiftelsen Arkivet, forhøyes med

1 000 000

fra kr 5 525 000 til kr 6 525 000»