6.14.1 Post 21 Spesielle driftsutgifter, kan overføres

6.14.1.1 Sammendrag

Program for basiskompetanse i arbeidslivet (BKA) skal bidra til å begrense utstøting fra arbeidslivet. Antall kvalifiserte søkere har økt jevnt i perioden fra 2006 til 2010. I 2010 er det mottatt 340 søknader, hvorav 285 anses som å være kvalifisert. For å kunne gi støtte til flere kvalifiserte søkere foreslås det å øke bevilgningen med 10 mill. kroner.

6.14.1.2 Komiteens merknader

Komiteen slutter seg til regjeringens forslag.