19.27 Kap. 5555 Avgift på sjokolade- og sukkervarer

19.27.1 Post 70 Avgift

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet viser til sine merknader i denne innstillingens kapittel 4 Forslag til endrede skatte- og avgiftsbestemmelser.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 250 mill. kroner i forhold til regjeringens forslag, tilsvarende en reduksjon på 250 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5555

Avgift på sjokolade- og sukkervarer

70

Avgift, nedsettes med

250 000 000

fra kr 1 196 000 000 til kr 946 000 000»