19.28 Kap. 5556 Produktavgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

19.28.1 Post 70 Avgift

Komiteens medlemmer fra Fremskrittspartiet og Høyre viser til forslag i kapittel 4 om halvering av produktavgiften for saftprodukter.

Disse medlemmer foreslår å redusere bevilgningen med 35 mill. kroner i forhold til tidligere vedtatt budsjett.

Disse medlemmer fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5556

Produktavgift på alkoholfrie drikkevarer mv.

70

Avgift, nedsettes med

35 000 000

fra kr 1 739 000 000 til kr 1 704 000 000»