19.29 Kap. 5560 (NY) Miljøavgift på plastposer

19.29.1 Post 70 Miljøavgift på plastposer

Komiteens medlem fra Kristelig Folkeparti viser til merknad i kapittel 4 i denne innstilling om innføring av miljøavgift på plastposer på 1 krone pr. pose. Dette medfører et økt proveny på 330 mill. kroner.

Dette medlem fremmer følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

5560

Miljøavgift plastposer

70

(NY) Miljøavgift plastposer, bevilges med

330 000 000»