12.13.1 Post 70 Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet

Komiteens medlem fra Venstre mener det ikke skal være en økonomisk byrde å adoptere. Dette medlem mener foreldre som velger å ta seg av barn som allerede er satt til verden, må få like gode økonomiske vilkår som biologiske foreldre, og vil legge til rette for at familier med vanlig økonomi skal ha råd til å adoptere hvis de ønsker det. Dette medlem ønsker derfor å øke adopsjonsstøtten til 1 G og bevilger 6,4 mill. kroner til dette formålet.

Dette medlem fremmer på den bakgrunn følgende forslag:

«I statsbudsjettet for 2010 gjøres følgende endring:

Kap.

Post

Formål

Kroner

852

Adopsjonsstøtte

70

Tilskudd til foreldre som adopterer barn fra utlandet, overslagsbevilgning, forhøyes med

6 400 000

fra kr 16 677 000 til kr 23 077 000»