Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2010, kapitler under Finansdepartementet og Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Dette dokument

  • Innst. 10 S (2009–2010)
  • Kildedok: Prop. 1 S (2009–2010)
  • Dato: 27.11.2009
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 16

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 27. november 2009

Anders Anundsen

leder og ordf. for kap. 44

Bendiks H. Arnesen

Martin Kolberg

Hallgeir H. Langeland

ordf. for kap. 42

ordf. for kap 1, 2, 51 og 3051

ordf. for kap. 43 og 3043

Ola Borten Moe

ordf. for kap. 41 og 3041