EFTA og EØS

Delegasjon til EFTA og EØS har i EFTA-sammenheng rådgivende funksjoner overfor EFTAs Råd og fungerer som bindeledd til EFTA-landenes nasjonalforsamlinger i saker innenfor EFTAs tradisjonelle arbeidsområde (frihandel).

EFTAs logo.
EFTAs logo.

Delegasjonens medlemmer

Se oversikt over delegasjonens medlemmer.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Stortingets delegasjon til EFTA og EØS ivaretas av internasjonalt sekretariat.

E-post: intpost@stortinget.no

Se også

Om EFTA og EØS, og den norske delegasjonen.

EFTAs nettsted.

Om Europautvalget.

Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen avleverer hvert år en årsmelding som behandles av Stortinget.

Årsmelding 2012 (samledokument).
Årsmelding 2011 (samledokument).
Innstillingen om årsmeldingene fra 2012 og 2011.

Aktuelt

 • Det tyrkiske flagget og EFTA-flagget. Foto: Stortinget.

  EFTA-parlamentarikerbesøk til Tyrkia

  Som del av de pågående frihandelsforhandlingene mellom EFTA og Tyrkia besøkte EFTAs parlamentarikerkomité Ankara i uke 3 for samtaler med kolleger og relevante myndigheter. Fra Norge deltok Svein Roald Hansen (A) og Gunnar Gundersen (H), leder og nestleder for Stortingets EFTA/EØS-delegasjon.

  (14.01.2015)
 • Svein Roald Hansen, leder av Stortingets EFTA/EØS-delegasjon.

  Møte i felles EØS-parlamentarikarkomité i Strasbourg

  Sju medlemmer av Stortingets EFTA/EØS-delegasjon deltok i veke 51 på det halvårlege møtet i den felles EØS-parlamentarikarkomité i Strasbourg. Dette var det fyrste møtet med Europaparlamentet etter valet til Europaparlament i mai i år. 

  (18.12.2014)
 • Leder for Stortingets EFTA/EØS-delegasjon Svein Roald Hansen. Foto: Tore Grøningsæter, EFTA.

  TTIP hovedtema for Stortingets EFTA/EØS-delegasjon

  Stortingets EFTA/EØS-delegasjon hadde de pågående EU–USA-forhandlingene innen frihandel (TTIP) høyt på sin agenda under møter i EFTAs parlamentarikerkomite i Gèneve og Brussel 17.–19. november.

  (20.11.2014)
 • Stortingets delegasjon til EFTA-toppmøte på Island. Foto: Stortinget.

  EFTA-toppmøte på Island

  Forhandlingene mellom EU og USA om en omfattende handels- og investeringsavtale (TTIP), og mulige konsekvenser av denne for Norge og EFTA, sto sentralt på møtet mellom EFTAs parlamentarikerkomite og EFTAs handelsministre på Island 23. juni 2014.

  (24.06.2014)
 • Svein Roald Hansen, leder for Stortingets EØS-delegasjon og Pat the Cope Gallagher, leder for Europaparlamentets EØS-delegasjon.

  EØS-parlamentarikermøte på Island

  Stortingets EFTA/EØS-delegasjon var 25.–27. mars samlet i Reykjavik med kollegaer fra EFTA og EU til diskusjoner om siste utvikling i EØS.

  (27.03.2014)
 • Svein Roald Handen (A) og Gunnar Gundersen (H).

  Fremmer norske handelsinteresser i Singapore og Malaysia

  Svein Roald Hansen (A) og Gunnar Gundersen (H) deltok 17.–21. februar på et EFTA-parlamentarikerbesøk til Singapore og Malaysia. Formålet var å promotere EFTAs handelsrelasjoner og å støtte opp under pågående forhandlingsprosesser i regionen.

  (21.02.2014)
 • Irene Johansen (A).

  Stortingets EFTA/EØS-delegasjon tok initiativ til resolusjon om klima og energi

  Et utkast til resolusjon om klima og energi, ført i pennen av Irene Johansen og Nikolai Astrup, ble på møtet i EFTAs parlamentarikerkomité i Brussel 19. november vedtatt av kollegaer fra EØS, EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge.

  (21.11.2013)
 • EØS' felles parlamentarikerkomite utenfor Landtag, parlamentet i Liechtenstein. Foto: Sandra Gerber-Leuenberg.

  Stortinget setter energi og klima på dagsorden i EØS' felles parlamentarikerkomite

  Stortingets delegasjon til EFTA og EØS deltok 28. oktober på møtet i den felles EØS parlamentarikerkomiteen i Vaduz. Irene Johansen (A) presenterte et arbeidsdokument på EUs grønnbok om klima og energi 2030.

  (29.10.2013)
 • Svein Roald Hansen.

  Frihandelsforhandlinger mellom EU og USA sto sentralt på møtet med EFTAs ministre

  Stortingets EFTA/EØS-delegasjon tok i et møte med EFTAs ministre 24. juni opp utfordringene som de nylig annonserte frihandelsforhandlingene mellom EU og USA kan få for Norge og de andre EFTA-landene.

  (26.06.2013)
 • Svein Roald Hansen.

  Tok opp norsk deltakelse i den parlamentariske kontrollen av Europol

  Stortingets EFTA/EØS-delegasjon ba på EØS-parlamentarikermøtet i Brussel 29.–30. mai om norsk deltakelse i den parlamentariske kontrollen av Europol som nå skal utvikles på basis av et nytt forslag fra Europakommisjonen.

  (03.06.2013)

Gå til nyhetsarkivet

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Medlem Aasen, Marianne A
Varamedlem Bjørdal, Fredric Holen A
Varamedlem Christensen, Jette F. A
Leder Hansen, Svein Roald A
Varamedlem Johansen, Irene A
Varamedlem Limi, Hans Andreas FrP
Varamedlem Nesvik, Harald T. FrP
Medlem Rytman, Jørund FrP
Varamedlem Agdestein, Elin Rodum H
Medlem Astrup, Nikolai H
Nestleder Gundersen, Gunnar H
Varamedlem Trellevik, Ove H
Medlem Toskedal, Geir S. KrF
Varamedlem Navarsete, Liv Signe Sp
Varamedlem Holmås, Heikki Eidsvoll SV
Varamedlem Rotevatn, Sveinung V
Ingen medlemmer er registrert