EFTA og EØS

Delegasjonen til EFTA og EØS har i EFTA-sammenheng rådgivende funksjoner overfor EFTAs Råd og fungerer som bindeledd til EFTA-landenes nasjonalforsamlinger i saker innenfor EFTAs tradisjonelle arbeidsområde (frihandel).

EFTAs logo.
EFTAs logo.

Delegasjonens medlemmer

Se oversikt over delegasjonens medlemmer.

Kontaktinformasjon

Sekretariatsfunksjonen for Stortingets delegasjon til EFTA og EØS ivaretas av internasjonalt sekretariat.

E-post: postmottak.internasjonal@stortinget.no

Se også

Om EFTA og EØS, og den norske delegasjonen.

EFTAs nettsted.

Om Europautvalget.

Stortingets delegasjon til EFTA-parlamentarikerkomiteene og Den felles EØS-parlamentarikerkomiteen avleverer hvert år en årsmelding som behandles av Stortinget.

Årsmelding 2012 (samledokument).
Årsmelding 2011 (samledokument).
Innstillingen om årsmeldingene fra 2012 og 2011.

Aktuelt

 • Den norske delegasjonen til EFTA-parlamentarikerkomiteen. Foto: Stortinget.

  EFTA-toppmøte i Liechtenstein

  I sitt møte med EFTAs handelsministre i Schaan, Liechtenstein, den 22. juni 2015 tok EFTAs parlamentarikerkomite opp utestående spørsmål i pågående frihandelsforhandlinger og utfordringer knyttet til nye land. 

  (24.06.2015)
 • Washington DC.

  Fremmer norske interesser i Washington DC

  Svein Roald Hansen og Gunnar Gundersen møtte 13.–14. april kolleger i Kongressen og amerikanske handelsmyndigheter i Washington DC.

  (15.04.2015)
 • Møtedetakerne samlet på Borregaard. Foto: Stortinget.

  Stortinget vertskap for EØS-parlamentarikermøte i Fredrikstad

  16.–18. mars tok Stortinget imot kolleger fra Europaparlamentet og de fire nasjonale parlamentene i EFTA-landene til et felles EØS-parlamentarikermøte i Fredrikstad. 

  (18.03.2015)
 • Det tyrkiske flagget og EFTA-flagget. Foto: Stortinget.

  EFTA-parlamentarikerbesøk til Tyrkia

  Som del av de pågående frihandelsforhandlingene mellom EFTA og Tyrkia besøkte EFTAs parlamentarikerkomité Ankara i uke 3 for samtaler med kolleger og relevante myndigheter. Fra Norge deltok Svein Roald Hansen (A) og Gunnar Gundersen (H), leder og nestleder for Stortingets EFTA/EØS-delegasjon.

  (14.01.2015)
 • Svein Roald Hansen, leder av Stortingets EFTA/EØS-delegasjon.

  Møte i felles EØS-parlamentarikarkomité i Strasbourg

  Sju medlemmer av Stortingets EFTA/EØS-delegasjon deltok i veke 51 på det halvårlege møtet i den felles EØS-parlamentarikarkomité i Strasbourg. Dette var det fyrste møtet med Europaparlamentet etter valet til Europaparlament i mai i år. 

  (18.12.2014)
 • Leder for Stortingets EFTA/EØS-delegasjon Svein Roald Hansen. Foto: Tore Grøningsæter, EFTA.

  TTIP hovedtema for Stortingets EFTA/EØS-delegasjon

  Stortingets EFTA/EØS-delegasjon hadde de pågående EU–USA-forhandlingene innen frihandel (TTIP) høyt på sin agenda under møter i EFTAs parlamentarikerkomite i Gèneve og Brussel 17.–19. november.

  (20.11.2014)
 • Stortingets delegasjon til EFTA-toppmøte på Island. Foto: Stortinget.

  EFTA-toppmøte på Island

  Forhandlingene mellom EU og USA om en omfattende handels- og investeringsavtale (TTIP), og mulige konsekvenser av denne for Norge og EFTA, sto sentralt på møtet mellom EFTAs parlamentarikerkomite og EFTAs handelsministre på Island 23. juni 2014.

  (24.06.2014)
 • Svein Roald Hansen, leder for Stortingets EØS-delegasjon og Pat the Cope Gallagher, leder for Europaparlamentets EØS-delegasjon.

  EØS-parlamentarikermøte på Island

  Stortingets EFTA/EØS-delegasjon var 25.–27. mars samlet i Reykjavik med kollegaer fra EFTA og EU til diskusjoner om siste utvikling i EØS.

  (27.03.2014)
 • Svein Roald Handen (A) og Gunnar Gundersen (H).

  Fremmer norske handelsinteresser i Singapore og Malaysia

  Svein Roald Hansen (A) og Gunnar Gundersen (H) deltok 17.–21. februar på et EFTA-parlamentarikerbesøk til Singapore og Malaysia. Formålet var å promotere EFTAs handelsrelasjoner og å støtte opp under pågående forhandlingsprosesser i regionen.

  (21.02.2014)
 • Irene Johansen (A).

  Stortingets EFTA/EØS-delegasjon tok initiativ til resolusjon om klima og energi

  Et utkast til resolusjon om klima og energi, ført i pennen av Irene Johansen og Nikolai Astrup, ble på møtet i EFTAs parlamentarikerkomité i Brussel 19. november vedtatt av kollegaer fra EØS, EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge.

  (21.11.2013)

Gå til nyhetsarkivet

Velg å se:
Komitémedlemmer
Verv Navn Parti
Medlem Aasen, Marianne A
Varamedlem Bjørdal, Fredric Holen A
Varamedlem Christensen, Jette F. A
Leder Hansen, Svein Roald A
Varamedlem Johansen, Irene A
Varamedlem Limi, Hans Andreas FrP
Varamedlem Nesvik, Harald T. FrP
Medlem Rytman, Jørund FrP
Varamedlem Agdestein, Elin Rodum H
Medlem Astrup, Nikolai H
Nestleder Gundersen, Gunnar H
Varamedlem Trellevik, Ove H
Medlem Toskedal, Geir Sigbjørn KrF
Varamedlem Navarsete, Liv Signe Sp
Varamedlem Holmås, Heikki Eidsvoll SV
Varamedlem Rotevatn, Sveinung V