EFTAs parlamentarikerkomite i videokonferanse om covid-19. Foto: EFTA-sekretariatet.

EFTAs parlamentarikerkomite i videokonferanse om covid-19. Foto: EFTA-sekretariatet.

EFTA-parlamentarikerkomiteen i videomøte om covid-19 og EØS

Under ledelse av Svein Roald Hansen (A) holdt EFTAs parlamentarikerkomité tirsdag 19. mail et videomøte om covid-19 og betydningen for EØS-samarbeidet. 

Dette var det andre møtet i digitalt format for komiteen siden pandemien brøt ut. Et nytt møte vil finne sted 8. juni.

Covid-19 og EØS

Formålet med møtet den 19. mai var å diskutere relasjonene mellom EFTA-landene og EU og utviklingen i det indre marked i lys av covid-19.

– Relasjonene mellom våre fire EFTA-land og EU er spesielt nære og basert på omfattende avtaler som EØS, de bilaterale avtalene mellom Sveits og EU, Schengen (grensekontroll) og Dublin (asyl). Med en pandemi som ikke kjenner noen grenser, har samarbeidet vårt blitt enda viktigere, alt fra helse til økonomisk samarbeid, samarbeid i forskningsprosjekter, til å finne en vaksine eller styre våre grenser, sier Svein Roald Hansen, leder for Stortingets EFTA-delegasjon.

Parlamentarikerkomiteen diskuterte på møtet fremtidsutsiktene og rollen som EFTA-landene spiller for å opprettholde og utvikle sine forbindelser med EU.

Diskusjon med representanter for EFTA-landene og ESA

I møtet deltok Norges ambassadør til EU, Rolf Einar Fife, som representant for alle tre EØS EFTA-landene i EØS-felleskomiteen. Han informerte om hvordan samarbeidet med EU har utviklet seg i lys av pandemien, men fremhevet også viktige prioriteringer for de tre EØS EFTA-landene i EØS-samarbeidet når det indre marked nå skal gjenreise seg. Dette inkluderte det grønne og digitale skiftet, relasjonene til Storbritannia (brexit), og EUs nye langtidsbudsjett (2021–2027).

Alle disse temaene ville også være tema på EØS-rådsmøtet uken etter. Her ville utenriksministrene i EØS EFTA-landene møte med kolleger i EUs utenrikstjeneste og EUs formannskapsland (Kroatia).

Presidenten i ESAs overvåkingsorgan, Bente Angell-Hansen, diskuterte i møtet rollen ESA har spilt i å behandle nasjonale tiltak som EØS-/EFTA-landene har innført for å lette det økonomiske tapet under koronavirusutbruddet, for eksempel å godkjenne kompensasjons- og garantiordninger.

Den sveitsiske ambassadøren til EU, Ambassador Urs Bucher, ga avslutningsvis et innblikk i samarbeidet mellom EU og Sveits under coronavirus-pandemien.

Orienteringer fra EU-siden

Globalt har COVID-19-pandemien påvirket økonomier og samfunn hardt. En utfordrende situasjon oppsto da pandemien nådde Europa, og landene begynte å stenge grensene ensidig. Dette presset både europeisk solidaritet og det indre markedet.

Kerstin Jorna, nyutnevnt generaldirektør for Europakommissjonens indremarkedsdepartement (DG GROW), deltok på møtet for å diskutere EUs øyeblikkelig respons på pandemien. Det gjorde også Andreas Schwab, som er leder for delegasjonen i Europaparlamentet med ansvar for EØS og Norge, og fraksjonsleder for de konservative i indremarkedskomiteen.

Stortingets felles parlamentarikerdelegasjon til EFTA og EØS


Sist oppdatert: 22.05.2020 10:43