Svein Roald Hansen taler. Foto: EFTA-sekretariatet.

Svein Roald Hansen taler. Foto: EFTA-sekretariatet.

60 år med økonomisk integrasjon og markedsadgang

Hvordan skal man regulere bærekraft i Den europeiske frihandelsorganisasjonens (EFTA) handelsavtaler? Det blir et viktig tema for Stortingets delegasjon når parlamentarikerne i de fire EFTA-landene møter EFTA-ministrene tirsdag 27. oktober.

EFTAs parlamentarikerkomité har arbeidet for at EFTA-landene skal ha et moderne og godt bærekraftkapittel i alle handelsavtaler, som inkluderer klima, arbeidstakerrettigheter og kvinner. Stortingets EFTA-delegasjon har vært en pådriver i dette arbeidet.

Bærekraft helt sentralt

− Handel dreier seg ikke lenger bare om varer og toll, om ting som «lages her» og «selges der». Vår og andre lands økonomier består av omfattende og komplekse verdikjeder over landegrensene, hvor produksjon skjer ved at ulike aktører og sektorer veves sammen, sier Svein Roald Hansen, som leder Stortingets delegasjon til EFTAs parlamentarikerkomité.

Han understreker at dette krever felles forståelse mellom handelspartnere for arbeidstakerrettigheter, klima og kvinners deltakelse i økonomien.

− EFTA må følge opp og fremme dette i sine avtaler, ofte basert på standarder som allerede er nedfelt i globale avtaler som ILOs kjernekonvensjoner. Sammen med EU bør vi være en pådriver for regelstyrt og bærekraftig handel, sier Hansen.

EFTA-samarbeidet viktig for norsk økonomi

Internasjonal handel er avgjørende for åpne økonomier som den norske. EFTA er en svært relevant aktør for Norge som plattform for å forhandle handelsavtaler med tredjeland utenfor EØS.

− For Norge har EFTA gjennom 60 år vært et viktig redskap for økonomisk integrasjon og markedsadgang for norsk eksportindustri, sier Svein Roald Hansen.

Eksport skaper arbeidsplasser

Hansen understreker at eksport er blitt en stadig viktigere del av norsk økonomi og arbeidsliv. Titusenvis av arbeidsplasser landet rundt er avhengig av kunder utenfor landets grenser. De siste 25 årene har EFTA styrket handelen på viktige og voksende markeder for norske eksportnæringer gjennom 29 handelsavtaler med 40 partnere globalt.

− Fiskerinæringen produserer 37 millioner fiskemåltider hver dag. I meste laget å fordøye for egen befolkning. Olje og gass, aluminium, kunstgjødsel er eksempler på varer og produkter som krever et globalt marked. Det samme gjelder tjenester, sier Hansen.

60 år med EFTA

EFTA fyller 60 år i år, men på grunn av pandemien er alle fysiske markeringen utsatt.

− Når EFTA nå fyller 60 år, er det en god anledning til å understreke behovet for enda tettere samarbeid. Utviklingen vi står overfor i det globale handelslandskapet, forsterket av pandemien, krever at EFTA utvikler seg til noe mer enn en rent handelsteknisk organisasjon. Vi må ta opp utfordringene den handelspolitiske utviklingen krever. Da blir det viktig at våre handels- og næringsministre møtes oftere enn de gjør i dag, sier delegasjonsleder Svein Roald Hansen.

I tillegg til Norge er Island, Liechtenstein og Sveits medlemmer av EFTA. 

Fakta:

EFTAs parlamentarikerkomité er et rådgivende organ til EFTAs ministerråd, som består av EFTA-landenes handelsministre, og som jobber med EFTAs handelsavtaler. Komiteen gir innspill til pågående handelsforhandlinger og gir EFTAs arbeid med handelsavtalene en viktig parlamentarisk dimensjon.

Stortinget er representert med 16 stortingsrepresentanter (seks faste + 10 vara) i EFTAs parlamentarikerkomité og spiller en aktiv rolle ved å påvirke EFTAs handelsagenda.

Stortingets felles parlamentarikerdelegasjon til EFTA og EØS

 


Sist oppdatert: 22.10.2020 14:57