Fra venstre: Tage Pettersen (H), Ingunn Foss (H), Svein Roald Hansen (A), næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Terje Halleland (FrP) og Margunn Ebbesen (H). Foto: Stortinget.

Fra venstre: Tage Pettersen (H), Ingunn Foss (H), Svein Roald Hansen (A), næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H), Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Terje Halleland (FrP) og Margunn Ebbesen (H). Foto: Stortinget.

Globale handelsspørsmål på agendaen

Under EFTAs ministermøte på Island 25. juni satte EFTAs parlamentarikerkomité globale handelsspørsmål på agendaen.

I en verden preget av tilspissede handelskonflikter og økt proteksjonisme utfordret parlamentarikerne ministrene på hva et slikt globalt sceneskifte vil bety for EFTA som handelsorganisasjon og felles plattform for regionale handelsforhandlinger.

Parlamentarikerkomiteen ba ministrene om å forberede en analyse over hvilken strategi organisasjonen nå burde ha og hvilke ambisjoner som burde ligge til grunn for EFTAs videre arbeid.

Skilsmisseforhandlinger

Et viktig bakteppe for diskusjonen var også brexit og betydningen av de pågående skilsmisseforhandlingene mellom EU og Storbritannia for EFTA.

– Per i dag ser det ikke ut til at Storbritannia ønsker hverken EFTA eller EØS. De har avvist begge modeller og har sagt de ønsker en selvstendig handelspolitikk post-brexit. Samtidig kan ingenting utelukkes i et svært uforutsigbart politisk landskap i Storbritannia. Skulle Storbritannia mot formodning banke på EFTAs dør, er det avgjørende at våre ministre og myndigheter er meget godt forberedt på dette, sier Svein Roald Hansen (A), leder for Stortingets EØS/EFTA-delegasjon.

– Vi har derfor bedt ministrene om å forberede en analyse for EFTAs parlamentarikerkomité over de handelspolitiske interessene, både overlappende og konkurrerende, ved et slikt scenario. Vi har bedt ministrene presentere dette til oss på neste ministermøte i november, avslutter han.

Handel, bærekraft og kvinneperspektiver

Handel, bærekraft og kvinneperspektiver i handelsavtaler sto også på dagsordenen da EFTA-parlamentarikerkomiteen møtte ministrene på Island. Parlamentarikerne ba om å bli involvert i det arbeidet som nå pågår i EFTA om en oppdatering av bærekraftskapitlet i EFTAs handelsavtaler. Den norske og islandske parlamentarikerdelegasjonen understreket også at de har en klar forventning om fremdrift i spørsmålet om å inkludere et sterkere kvinneperspektiv i EFTAs fremtidige handelsforhandlinger.

Fra Stortinget deltok følgende representanter på møtet på Island: Svein Roald Hansen (A), Ingunn Foss (H), Sigbjørn Gjelsvik (Sp), Margunn Ebbesen (H), Tage Pettersen (H), og Terje Halleland (FrP).


Sist oppdatert: 27.06.2018 14:16