Willoch, Kåre

Willoch, Kåre (1928-)

Parti:
Høyre
Sist innvald som representant for
Oslo 1985-1989
Ansiennitet:
31 år, 279 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter