Endringer i statsbudsjettet for 1988 under kap. 100 Utenriksdepartementet

St.prp. nr. 45, innst. S. nr. 69 for 1988-89

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Utenriksdepartementet Saka er behandla i utenriks- og konstitusjonskomiteen Tilråding levert 09.12.1988 Innst. S. nr. 69 (1988-89)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 09.12.1988

   Behandla i Stortinget: 15.12.1988