Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Informasjonsbrosjyrar

Her finn du informasjonsbrosjyrar om Stortinget.

Framsida til brosjyren.

Noregs nasjonalforsamling

Hovedbrosjyren «Noregs nasjonalforsamling» inneheld generell informasjon om Stortinget og arbeidet på Stortinget, og ligg òg føre på engelsk, tysk, fransk, spansk og polsk.

Bygningen og kunsten

Bygningen og kunsten

Brosjyren «Stortinget – bygningen og kunsten» er skriven av Eivind Torkjelsson og inneheld ein presentasjon av arkitekturen og kunsten på Stortinget.

Årsrapport for stortingssesjonen 2013/2014

Årsrapportar

Etter kvar stortingssesjon kjem det ut ein årsrapport som dekkjer den parlamentariske verksemda og eksternt retta aktivitetar i administrasjonen i sesjonen.

Mina og løva

Mina og løva

Visste du at løvene utanfor Stortinget kan meir enn å vakta stortingsbygningen? Dette kan du lesa om i barneboka «Mina og løva».