Informasjonsbrosjyrer

Her finner du informasjonsbrosjyrer om Stortinget.

Forsiden til brosjyren.

Norges nasjonalforsamling

«Norges nasjonalforsamling» inneholder generell informasjon om Stortinget og Stortingets arbeid. Brosjyren foreligger på flere språk.

Bygningen og kunsten

Bygningen og kunsten

«Stortinget – bygningen og kunsten» inneholder en presentasjon av arkitekturen og kunsten på Stortinget. Brosjyren foreligger på norsk og engelsk.

Plakat Stortinget 2017-2021

Plakat Stortinget 2017-2021

Plakaten viser alle møtende stortingsrepresentanter i perioden 2017–2021. Stortingsrepresentantene er opplistet fylkesvis. 

Forsiden til brosjyren Stortingsåret 2016/2017.

Årsrapporter

Etter hver stortingssesjon kommer det ut en årsrapport som dekker den parlamentariske virksomheten og eksternt rettede aktiviteter i administrasjonen i sesjonen.

Lettlest om Stortinget og demokratiet

Lettlest om Stortinget

«Stortinget og demokratiet» er en informasjonsbrosjyre med enkelt språk og ordforklaringer. Den passer godt for personer med norsk som andrespråk.

Mina og løven. Illustrasjon: Inga H. Sætre

Mina og løven

Visste du at løvene utenfor Stortinget kan mer enn å vokte stortingsbygningen? Dette kan du lese om i barneboken «Mina og løven».