Stortinget og demokratiet

Brosjyren «Stortinget og demokratiet» inneholder generell informasjon om Stortinget og Stortingets arbeid.

«Stortinget og demokratiet» inneholder blant annet informasjon om Stortingets historie, Stortingets oppgaver, valgordningen, Norges statsforfatning med mer. Brosjyren deles ut i forbindelse med omvisninger eller andre typer besøk i Stortinget, og kan lastes ned og skrives ut. Den kan også bestilles i trykket versjon, ved å sende en e-post med navn, postadresse og ønsket antall eksemplarer. 

Gammel versjon

Brosjyren er oppdatert, men den nye brosjyren er ikke oversatt til alle språk enda. Her finner du den gamle brosjyren på forskjellige språk:


Sist oppdatert: 30.07.2021 13:45