Noregs grunnlov

Her finn du informasjon om Noregs grunnlov, både om den noverande, tidlegare versjonar og historikken.

Eidsvoll 1814 av Oscar Wergeland. Foto: Stortingsarkivet/Teigens fotoatelier as.

Om Grunnlova

Grunnlova er den høgste rettskjelda i Noreg. Dersom andre lover er i strid med den, må dei vika.

Eidsvollsbygningen

Grunnlova kjem til

Kort historikk og bakgrunn for korleis det gjekk til at Noreg fekk ei grunnlov på Eidsvoll i 1814.

Takk for eit flott jubileumsår

Grunnlovsjubileet 2014 er over. Tusen takk til alle som har vore med. Les dokumentasjonsrapporten om jubileumsåret på nettsida til jubileet.

Grunnloven av 17. mai 1814. Den siste tekstsiden inneholder blant annet § 110 som gjelder grunnlovsendringer. Foto: Stortinget.

En levende grunnlov

Grunnloven vår er en av verdens eldste grunnlover. Den inneholder de grunnleggende rettighetene og pliktene som landets lover og regler bygger på.