Stortingets utredningsseksjon

Stortingets utredningsseksjon gir faglig bistand til representanter, partigrupper og komiteer.

Utredningsseksjonen har rundt 450 oppdrag pr. år og dekker mange ulike saksområder. Mange oppdrag gjelder forholdet mellom politiske mål og mulige virkemidler, samt internasjonale sammenligninger. Typiske eksempler på det sistnevnte kan være andre lands sosiale ordninger, utdanningspolitikk og kriminalpolitikk.

Utredningsseksjonen utreder også juridiske spørsmål av ulik karakter innenfor forskjellige rettsområder. Vi redegjør for lovgivning i andre land og besvarer spørsmål i forbindelse med EU/EØS.

Utredningsseksjonen har god og løpende kontakt med eksterne fagmiljøer (bl.a. forskningsinstitusjoner) for å kunne ha den mest oppdaterte kunnskap, informasjon og statistikk. Seksjonen har også nær kontakt med utredningsseksjoner i andre lands parlamenter og henter også informasjon derfra.

Oppdraget behandles konfidensielt. Det gjelder internt i Stortinget og ved informasjonsinnhenting fra eksterne miljøer. Utredningsseksjonen opplyser heller ikke om hvem som spør om hva.

Perspektiv – notatserie fra utredningsseksjonen

Publiserte notater fra utredningsseksjonen


Sist oppdatert: 04.10.2018 12:56