Stortingets byggeprosjekt – P26

Prisens gate 26. Foto: Stortinget.

Her finner du informasjon om Stortingets byggeprosjekt på Wessels plass, som ble avsluttet høsten 2019.

Prosjektet besto av tre deler: Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og bygging av innkjøringstunnel.