Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Stortingets byggeprosjekt

Prisens gate 26. Foto: Stortinget.

Her finner du informasjon om Stortingets byggeprosjekt på Wessels plass. Prosjektet består av tre deler: Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og bygging av innkjøringstunnel.