Stortingets byggeprosjekt

Prisens gate 26. Foto: Stortinget.

Her finner du informasjon om Stortingets byggeprosjekt på Wessels plass. Prosjektet består av tre deler: Prinsens gate 26, nytt post- og varemottak og bygging av innkjøringstunnel.