Innkjøringstunnel til post- og varemottaket.

Det ble utredet ulike alternative løsninger for tilkomst til post- og varemottaket. Etter en prosess med både Oslo kommune og naboer ble det avgjort å etablere en 250 meter lang tilførselstunnel under Nedre Vollgate, med innkjøring fra Rådhusgata. 

  • Hovedtyngden av arbeidene i Rådhusgata er avsluttet. Reetablering av mur mot Kontraskjæret utføres vår/sommer 2017.
  • Rådhusgata ble gjenåpnet for trafikk i mars 2017.
  • Arbeidene går videre i Nedre Vollgate og vil pågå til sommeren 2018.
  • Tunnelprosjektet er planlagt ferdig sensommer 2018.
  • Ny toveis busstrasé i Nedre Vollgate/Tollbugata er planlagt åpnet august 2018.
  • Nedre Vollgate vil opparbeides til samme standard som øvre del av Kvadraturen.

Sist oppdatert: 23.05.2017 13:16