Stortinget - Møte mandag den 18. oktober 2021 *

Dato: 18.10.2021
President: Eva Kristin Hansen

*) Referatet er foreløpig, ikke korrekturlest.

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.34.