Stortinget - Møte mandag den 18. desember 2017

Dato: 18.12.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 18.51.