Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Finansdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (rammeområdene 1, 6 og 18)

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 11. desember 2017

Karin Andersen

leder og ordf. for kap. 20, 21, 24, 590, 3021 og 3024

Jorodd Asphjell

ordf. for kap. 578 og 579

Norunn Tveiten Benestad

ordf. for kap. 531, 546, 573, 2412, 5312 og 5615

Torhild Bransdal

ordf. for kap. 496, 502 og 3496

Jon Engen-Helgheim

ordf. for kap. 490, 533, 587, 3490, 3533 og 3587

Heidi Greni

ordf. for kap. 550, 553 og 554

Kristin Ørmen Johnsen

ordf. for kap. 497, 532, 3497 og 5446

Ketil Kjenseth

ordf. for kap. 571, 572, 595 og 3595

Kari Kjønaas Kjos

ordf. for kap. 575

Stein Erik Lauvås

ordf. for kap. 491, 561, 563, 2445, 3563 og 5445

Mari Holm Lønseth

ordf. for kap. 530, 545 og 580

Willfred Nordlund

ordf. for kap. 1 og 2

Siri Gåsemyr Staalesen

ordf. for kap. 495, 581, 585 og 3585

Ove Trellevik

ordf. for kap. 525, 560, 567, 577 og 3525

Rigmor Aasrud

ordf. for kap. 500, 510, 540, 3510 og 3540