Stortinget - Møte onsdag den 13. desember 2017

Dato: 13.12.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet slutt kl. 15.25.