Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2018, kapitler under Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet (rammeområdene 12 og 13)

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 7. desember 2017

Ola Elvestuen

leder og ordf. for kap. 1800 og 4800

Åsmund Aukrust

ordf. for kap. 1472, 1481 og 1482

Sandra Borch

ordf. for kap. 1424

Else-May Botten

ordf. for kap. 1840 og 1423

Tina Bru

ordf. for kap. 1820 og 4820

Liv Kari Eskeland

ordf. for kap. 1810 og 4810

Terje Halleland

ordf. for kap. 1422

Lars Haltbrekken

ordf. for kap. 1420, 1474 og 4420

Stefan Heggelund

ordf. for kap. 1825 og 4825

Hege Haukeland Liadal

ordf. for kap. 1811, 1815, 4811, 1471 og 4471

Ole André Myhrvold

ordf. for kap. 1830

Gisle Meininger Saudland

ordf. for kap. 1425

Runar Sjåstad

ordf. for kap. 2490 og 5490

Per Espen Stoknes

ordf. for kap. 1410 og 1411

Tore Storehaug

ordf. for kap. 2440 og 5440

Lene Westgaard-Halle

ordf. for kap. 1400, 1412 og 4400