Stortinget - Møte tirsdag den 20. desember 2016

Dato: 20.12.2016
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 12.23.