Innstilling fra finanskomiteen om skatter, avgifter og toll 2017 – lovsaker

Dette dokument

  • Innst. 4 L (2016–2017)
  • Kjeldedokument: Prop. 1 LS (2016–2017)
  • Dato: 12.12.2016
  • Utgivar: finanskomiteen
  • Sidetal: 43

Innhald

Til Stortinget
Oslo, i finanskomiteen, den 12. desember 2016

Hans Olav Syversen

Siri A. Meling

leder

ordfører