Stortinget - Møte tirsdag den 25. april 2017

Dato: 25.04.2017
President: Olemic Thommessen

Innhald

Dagsorden

Møtet hevet kl. 00.48